วิธีการจัดทำรายงานงบดุลพร้อมตัวอย่างใน QuickBooks ออนไลน์

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ Quick Small Business QuickBooks! ในบทนี้เราจะกล่าวถึงความสำคัญของการตรวจสอบรายงานงบดุลของคุณและวิธีการเรียกใช้รายงานงบดุลใน QuickBooks ออนไลน์ นอกจากนี้เราจะแสดงตัวอย่างงบดุล

คุณสามารถติดตามได้ในบัญชี QuickBooks Online ของคุณเอง หากคุณยังไม่มีให้คลิกที่นี่เพื่อสมัครทดลองใช้ฟรี 30 วันและปฏิบัติตามด้านล่าง

ในการทำบทเรียนนี้ให้สมบูรณ์คุณสามารถรับชมวิดีโอด้านล่างอ่านคำแนะนำทีละขั้นตอนหรือทำทั้งสองอย่าง เอาล่ะ!

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายได้ค่าใช้จ่ายและการรายงานใน QuickBooks ดาวน์โหลดกวดวิชา QuickBooks 39 หลักสูตรฟรีที่นี่

งบดุลคืออะไร

งบดุลรวมถึงสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของสำหรับธุรกิจของคุณ สินทรัพย์เป็นรายการที่ บริษัท เป็นเจ้าของ ตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ธุรกิจและสินค้าคงคลังเป็นสินทรัพย์ หนี้สินคือสิ่งที่คุณเป็นหนี้ต่อผู้อื่น ตัวอย่างเช่นเงินกู้สำหรับยานพาหนะที่คุณใช้สำหรับธุรกิจหรือเครดิตธุรกิจที่คุณมีกับธนาคารเป็นหนี้สิน ส่วนของเจ้าของสะท้อนจำนวนเงินสุทธิที่เจ้าของหรือผู้ลงทุนรายอื่นลงทุนในธุรกิจรวมถึงเงินที่เก็บจากกำไร (กำไรสะสม)

เหตุใดงบดุลจึงสำคัญ

สิ่งสำคัญคือการเข้าใจมูลค่าสุทธิของธุรกิจของคุณ งบดุลแสดงมูลค่าของสินทรัพย์ที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นหนี้ต่อผู้อื่นและมูลค่าสุทธิ (เช่นส่วนของเจ้าของ) ของธุรกิจ ตัวเลขในงบดุลแสดงภาพรวมของสถานะทางการเงินของธุรกิจ ณ เวลาที่กำหนดในงบดุล

งบดุล ณ วันที่ที่ระบุ (เช่น 31 ธันวาคม 2559) ในขณะที่งบกำไรขาดทุนที่กล่าวถึงในบทเรียนก่อนหน้านั้นมีระยะเวลา (เช่น 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559) นี่เป็นหนึ่งในความแตกต่างหลักระหว่างงบการเงินทั้งสองนี้

องค์ประกอบของงบดุลคืออะไร? - ตัวอย่างงบดุล

เพื่อช่วยสาธิตองค์ประกอบของงบดุลเราจะใช้ บริษัท ที่สมมติขึ้น ท่อประปาของพอล. ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ฉันได้ระบุงบดุล 4 ส่วนสำหรับ ท่อประปาของพอล.

ตัวอย่างงบดุล

 1. สินทรัพย์รวม - ในส่วนนี้พอลมีรายการทรัพย์สินดังต่อไปนี้:
  • A. บัญชีธนาคาร - จำนวนเงินที่แสดงในที่นี้คือสิ่งที่การลงทะเบียน QuickBooks สะท้อนให้เห็นถึงยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2016 ในวิธีการกระทบยอดบัญชีธนาคารของคุณเราดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการจับคู่ QuickBooks ของคุณกับใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ
  • B. สินค้าคงคลัง - นี่คือมูลค่าของสินค้าคงคลังของ Paul ในมือ ณ วันที่ 29 กันยายน 2016 เพื่อความถูกต้องควรทำการนับสินค้าคงคลังเป็นประจำทุกปีและควรทำการปรับใน QuickBooks เพื่อสะท้อนความแตกต่างระหว่างสินค้าคงคลังที่คุณมี ชั้นวางของเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ใน QuickBooks
  • C. กองทุนที่ไม่ได้ปันส่วน - จำนวนเงินที่อยู่ในบัญชีนี้คือยอดขายบัตรเครดิตที่ยังไม่ได้ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณ ในบทเรียนวิธีจัดการยอดขายบัตรเครดิตเราดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการใช้บัญชีเงินทุนที่ไม่ได้รับการชำระ
 2. หนี้สินรวม - ในส่วนนี้พอลมีหนี้สินดังต่อไปนี้:
  • A. ยอดคงเหลือบัตรเครดิตที่โดดเด่น - จำนวนเงินที่แสดงในที่นี้คือสิ่งที่การลงทะเบียน QuickBooks สะท้อนให้เห็นถึงยอดคงเหลือบัตรเครดิต ณ วันที่ 29 กันยายน 2016 ในวิธีการกระทบยอดบัญชีบัตรเครดิตของคุณเราจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการจับคู่ QuickBooks ของคุณกับบัตรเครดิต คำแถลง
 3. รวมทุน - ในส่วนนี้พอลมีรายการตราสารทุนดังต่อไปนี้:
  • A. การเปิดส่วนของยอดเงินคงเหลือ - นี่เป็นบัญชีเริ่มต้นที่สร้างโดย QuickBooks บัญชีนี้ควรใช้รหัสยอดเริ่มต้นเมื่อตั้งค่า QuickBooks เป็นครั้งแรก ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีธนาคารใน QuickBooks คุณจะต้องป้อนยอดการเปิดของบัญชีนั้นลงใน QuickBooks เพื่อที่คุณจะสามารถกระทบยอดบัญชีได้ในภายหลัง จำนวนเงินที่คุณป้อนเป็นยอดคงเหลือต้นงวดจะถูกเข้ารหัสไปยังบัญชีส่วนดุลการเปิดยอดคงเหลือที่อยู่เบื้องหลัง บัญชีนี้จะถูกปิดในที่สุดเพื่อหารายได้สะสมเมื่อคุณตั้งค่า QuickBooks เสร็จแล้ว
  • B. รายได้สุทธิ - ตัวเลขนี้มาโดยตรงจาก“ บรรทัดล่างสุด” ของงบกำไรขาดทุน (รายรับหักด้วยค่าใช้จ่าย) ในตอนท้ายของปี QuickBooks จะโอนเงินจำนวนนี้ไปยังบัญชีกำไรสะสมโดยอัตโนมัติ รายได้สะสมคือการสะสมของกำไรสุทธิ (หรือขาดทุน) ในธุรกิจของคุณตั้งแต่คุณเปิดประตู
 4. หนี้สินและทุน - นี่คือผลรวมของส่วนที่ 2 และ 3 จากมุมมองทางบัญชีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับสินทรัพย์เสมอ สิ่งนี้ถือเป็นจริงสำหรับรายงานงบดุลของ Paul

สินทรัพย์รวมของ $ 17,976.72 = หนี้สินรวมและส่วนของ 17,976.72 ดอลลาร์

ฉันจะเรียกใช้งบดุลใน QuickBooks ออนไลน์ได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 - ไปที่ศูนย์รายงาน

จากหน้าหลักคลิกที่ รายงาน ตั้งอยู่บนแถบเมนูด้านซ้ายตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2 - ศูนย์รายงาน

งบดุลอยู่ถัดจากรายงานกำไรและขาดทุนภายใต้ รายงานที่แนะนำ เมนูตามที่ระบุด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3 - เกณฑ์การรายงาน

หน้าจอถัดไปจะปรากฏเฉพาะในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้รายงานเช่นงบดุลหรืองบกำไรขาดทุน ในหน้าจอนี้ QuickBooks จะช่วยให้คุณเลือกพื้นฐานของรายงานที่คุณต้องการใช้ในการเรียกใช้รายงานของคุณ ตัวเลือกสองตัวเลือกคือการบัญชีแบบเงินสดหรือแบบเกณฑ์คงค้าง ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่ใช้การบัญชีแบบเงินสดเนื่องจากมันง่ายกว่าเงินคงค้าง หากคุณไม่แน่ใจว่าวิธีการใดที่คุณควรใช้ให้ปรึกษานักบัญชีของคุณและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบัญชีทั้งสองนี้ในบทความการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของเรา: ยอดคงค้างและเงินสด

ขั้นตอนที่ 4 - ตัวกรองรายงาน

จากหน้าจอนี้คุณมีหลายตัวเลือกให้เลือกตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

 1. พิมพ์ - คุณมีความสามารถในการพิมพ์รายงานนี้
 2. อีเมล์ - คุณสามารถส่งอีเมลรายงานนี้ให้กับทุกคนที่คุณต้องการตรวจสอบ (เช่นนักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของคุณ)
 3. ส่งออก - คุณสามารถส่งออกรายงานนี้ไปยัง Excel และจดบันทึกหรือทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม
 4. ปรับแต่ง - คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดขอบเขตของรายงานรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะสิ่งต่อไปนี้:
  • ข้อมูลทั่วไป: ณ วันที่รายงานพื้นฐาน
  • ส่วนหัว / ท้ายกระดาษ: เปลี่ยนหรือเพิ่มชื่อหรือหน้า #
  • เพิ่มคอลัมน์ย่อย: คอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อทำการเปรียบเทียบปีก่อน
 5. ล่มสลาย - หากคุณใช้บัญชีย่อยปุ่มนี้ให้คุณซ่อนระดับรายละเอียด
 6. บันทึกการปรับแต่ง - ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดเองใด ๆ ที่คุณทำกับรายงานเพื่อให้คุณสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นสำหรับรายงานในอนาคต
 7. วันที่ทำธุรกรรม - เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการเรียกใช้รายงาน
 8. ปฏิทิน - คุณสามารถป้อนช่วงวันที่ที่คุณต้องการเรียกใช้รายงาน
 9. คลิก เรียกใช้รายงาน ปุ่มเมื่อคุณเลือกทั้งหมดแล้ว

ขั้นตอนที่ 5 - แสดงรายงาน

คลิกปุ่มเสร็จสิ้นและรายงานงบดุลของคุณจะปรากฏบนหน้าจอเช่นตัวอย่างด้านล่าง ท่อประปาของพอล

ตัวอย่างงบดุล

แผนปฏิบัติการที่แนะนำ

ตอนนี้คุณควรมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่รายงานงบดุลคือเหตุผลสำคัญและวิธีการเรียกใช้รายงานงบดุลใน QuickBooks ออนไลน์

นี่คือกระบวนการบางอย่างที่ฉันแนะนำให้คุณทำทันที:

 • กระทบยอดบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตทั้งหมดใน รายเดือน รากฐาน
 • ใช้การตรวจนับสินค้าคงคลังเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่า QuickBooks ตรงกับสินค้าคงคลังจริงที่คุณมีบนชั้นวาง
 • ตรวจสอบรายงานงบดุลของคุณใน รายเดือน รากฐาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความแตกต่างระหว่างบัญชีงบดุลและบัญชีธนาคารของคุณหรือบัญชีบัตรเครดิตได้รับการจัดการในเวลาที่เหมาะสม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการบันทึกเงินที่ค้างชำระทั้งหมดให้กับผู้อื่น (เช่นวงเงินเครดิต, สินเชื่อธนาคาร, สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ )
 • แบ่งปันงบดุลของคุณกับนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

สรุป

ที่รวมส่วนในรายงานวิธีเรียกใช้งบดุลใน QuickBooks ออนไลน์ บทเรียนต่อไปในหลักสูตรการฝึกอบรม QuickBooks ออนไลน์ของเราคือวิธีเรียกใช้งบกระแสเงินสดใน QuickBooks ออนไลน์ ในหลักสูตรนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่งบกระแสเงินสดจะบอกคุณเกี่ยวกับธุรกิจของคุณและวิธีการสร้างงบกระแสเงินสดใน QuickBooks ออนไลน์

ในการเข้าถึงบทเรียนนี้หรือของคนอื่น ๆ ในซีรีย์คลิกที่นี่ หรือคลิกที่นี่เพื่อทดลองใช้ QuickBooks Online ฟรี 30 วัน

? บทช่วยสอนก่อนหน้า

บทช่วยสอน QuickBooks

บทแนะนำถัดไป

แอพ QuickBooks ที่เราแนะนำ

ความเอร็ดอร่อย

เยี่ยมชม Gusto

Tsheets

ลืมบัตรเจาะกระดาษหรือแผ่นป้ายดิจิตอลในการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Tsheets และมีการ์ดเวลาแม่นยำทุกสัปดาห์! คุณยังสามารถจัดการคำขอ PTO และนำเข้าบันทึกโดยตรงไปยัง QuickBooks คลิกที่นี่เพื่อทดลองใช้ฟรี.
เยี่ยมชม Tsheets

Insightly

ต้องการติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าหลายรายหรือไม่ ลงทะเบียนเพื่อรับ Insightly CRM และอย่าพลาดโอกาสในการเป็นผู้นำอีกต่อไป เหนือสิ่งอื่นใดมันฟรีสำหรับผู้ใช้ 1-2 คน!
เยี่ยมชม Insightly

Fundbox

Fundbox เป็น บริษัท เงินทุนที่แนะนำสำหรับลูกหนี้การค้า อย่ารอให้จ่ายใบแจ้งหนี้ - เปลี่ยนเป็นเงินสดทันที การรวม QuickBooks ของคุณเข้ากับ Fundbox นั้นทำได้ง่ายและรวดเร็ว ราคาเริ่มต้นที่ 0.5% ต่อสัปดาห์
เยี่ยมชม Fundbox

ดูวิดีโอ: myaccount (เมษายน 2020).

Loading...