การอนุญาต

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในเดลาแวร์ คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในเดลาแวร์ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการแบ่งเขตโดยแบ่งเขตของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในเดลาแวร์และอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ใน North Carolina คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานใน North Carolina ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการสอบผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเขตโดยแบ่งเขตของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดใน North Carolina และอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและกลายเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในเวอร์มอนต์ คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในเวอร์มอนต์ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการสอบผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการแบ่งเขตของเขตอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในเวอร์มอนต์และอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในรัฐนิวเจอร์ซีย์ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการแบ่งเขตโดยเขตการปกครองของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในรัฐนิวเจอร์ซีย์และอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในไอดาโฮ คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในไอดาโฮข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการสอบผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการแบ่งเขตโดยเขตการขายอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในไอดาโฮและอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์คือทุกคนที่ได้รับใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทนที่ได้ผ่านการสอบใบอนุญาตนายหน้าของพวกเขา ความแตกต่างหลักระหว่างตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และนายหน้าคือนายหน้าสามารถเป็นเจ้าของ บริษัท อสังหาริมทรัพย์หรือตัวแทนการเช่าเพื่อทำงานให้กับพวกเขา ในคู่มือนี้เราจะกล่าวถึงความแตกต่างทางเทคนิคทั้งหมดระหว่างตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และสำรวจสิทธิประโยชน์เงินเดือนความรับผิดชอบและวิธีการเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่แตกต่างกัน

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในรัฐวิสคอนซิน คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในรัฐวิสคอนซินข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการสอบผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเขตโดยแบ่งเขตของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในวิสคอนซิน

อ่านเพิ่มเติม

ค่านายหน้าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เฉลี่ยอยู่ที่ $ 33,750 ในปี 2559 ตามสมาคมแห่งชาติของนายหน้า สิ่งนี้อาจดูค่อนข้างต่ำ แต่ปัจจัยเช่นจำนวนชั่วโมงทำงานหรือประสบการณ์หลายปีอาจส่งผลกระทบต่อรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นรายงาน NAR 2017 แสดงให้เห็นว่าร้อยละ 56 ของตัวแทนที่ทำงานน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ให้ต่ำกว่า $ 10,000 ต่อปี

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในแคนซัส คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในแคนซัสข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการสอบผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเขตโดยแบ่งเขตของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในแคนซัสและอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและกลายเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริด้า คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในฟลอริดาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการสอบผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนต่าง ๆ เคาน์ตีตามเขตการแบ่งรายละเอียด ตรวจสอบและประสบความสำเร็จในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในโอไฮโอ คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในรัฐโอไฮโอข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการแบ่งเขตโดยแบ่งเขตของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในโอไฮโอและอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์ก คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในนิวยอร์กข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการสอบผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการแบ่งเขตโดยแบ่งเขตของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในนิวยอร์ก

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ใน Rhode Island คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในโรดไอส์แลนด์ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยการแบ่งเขตของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดใน Rhode Island

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในวอชิงตัน คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในวอชิงตันข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันการแบ่งเขตของเขตอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในวอชิงตันและอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม

ในคู่มือนี้คุณจะได้เรียนรู้รายละเอียดทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อรับใบอนุญาตและเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ในเซาท์ดาโคตา คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ขั้นพื้นฐานในเซาท์ดาโคตาข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรวมถึงอัตราการผ่านและการเตรียมการทดสอบกฎการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเขตโดยแบ่งเขตของอสังหาริมทรัพย์ที่แพงที่สุดในเซาท์ดาโคตาและอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม