ประเภททรัพย์สิน

การซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณอาจเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับการลงทุนในรูปแบบใด ๆ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีความเสี่ยง ความเสี่ยงเหล่านั้นเพิ่มขึ้นหากคุณไม่ทราบข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง เราได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดทั่วไปที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ทำในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม