ธุรกิจขนาดเล็ก

รับรางวัลเงินสดและรางวัลการเดินทางจากการทำงานธุรกิจของคุณเรามุ่งมั่นที่จะทำการวิจัยทดสอบและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากเข้าสู่ลิงก์ภายในเนื้อหาของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบของเรา หากคุณใช้เวลาทำงานเป็นจำนวนมากในธุรกิจขนาดเล็กการมีบัตรเครดิตที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น

อ่านเพิ่มเติม

Federal Highway Administration (FHWA) เป็นส่วนหนึ่งของ US Department of Transportation (DoT) และถูกสร้างขึ้นในปี 1966 มันเป็นความรับผิดชอบสำหรับขนาดและน้ำหนักกฎระเบียบของรัฐบาลกลางสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์รหัสของกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง (CFR), 23 CFR ส่วน 658. กฎข้อบังคับเกี่ยวกับขนาดข้อบังคับมีการออกกฎหมายครั้งแรกสำหรับขนาดของยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ในปี 1956

อ่านเพิ่มเติม

อัตรากำไรกระแสเงินสดเป็นหนึ่งในอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญของ บริษัท มันบอกได้ว่า บริษัท แปลงยอดขายเป็นเงินสดและเงินสดเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะจำเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่าย การแปลงสกุลเงินดอลลาร์เป็นเงินสดนั้นสำคัญมาก อัตราส่วนการทำกำไรแสดงให้ บริษัท เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิภาพโดยรวม

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดแบบพันธมิตรมักจะถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมการตลาดออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ทำไม? ไม่มีความเสี่ยงเมื่อพูดถึงการตลาดแบบพันธมิตร คุณจะจ่ายหลังจากได้รับผลลัพธ์แล้วเท่านั้น การใช้โปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรนั้นคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการแนะนำให้กับพันธมิตรในการขายหรือการขายแต่ละครั้ง

อ่านเพิ่มเติม

อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้เป็นการวัดความสามารถของ บริษัท ในการชำระหนี้ระยะยาวและดอกเบี้ยหนี้ดังกล่าว อัตราส่วนการชำระหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินช่วยให้เจ้าของธุรกิจกำหนดโอกาสในการอยู่รอดในระยะยาวของ บริษัท อัตราส่วนละลายบางครั้งสับสนกับอัตราส่วนสภาพคล่อง

อ่านเพิ่มเติม

ห่วงโซ่อุปทานรวมทุกแง่มุมของการเคลื่อนย้ายวัสดุจากผู้ขายผ่านกระบวนการผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย ห่วงโซ่อุปทานมุ่งเน้นไปที่ผู้ขายผู้ผลิตคนกลางบริการด้านลอจิสติกส์และลูกค้า ห่วงโซ่อุปทานไม่ได้อยู่ในเขตแดนของประเทศอีกต่อไป แต่ครอบคลุมทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้ผลิตหรือลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

การตลาดเป็นกระบวนการสื่อสารกับลูกค้าของคุณเพื่อชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ การสื่อสารประเภทนี้ต้องการความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำเสนอโซลูชันที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่ส่งมอบ พื้นฐานการตลาดการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณประกอบด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายที่คุณสามารถใช้เพื่อสื่อสารและโน้มน้าวใจลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารการให้กู้ยืมขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้ในธุรกิจและสถานการณ์ส่วนบุคคลจำนวนมาก มันเป็นสัญญาที่จะจ่าย บันทึกนี้เป็นสัญญาทางกฎหมายและอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตั๋วสัญญาใช้เงินสามารถใช้ในธุรกิจหรือสถานการณ์ส่วนบุคคลต่อไปนี้: สำหรับการซื้อสิ่งของเช่นรถยนต์เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

อัตราส่วนด่วนซึ่งบางครั้งเรียกว่าอัตราส่วนสินทรัพย์ด่วนหรือการทดสอบกรดทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สภาพคล่องระยะสั้นของ บริษัท หรือความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นของ บริษัท กล่าวอีกนัยหนึ่งมันทดสอบว่า บริษัท มีสินทรัพย์เท่าใดในการชำระหนี้สินทั้งหมด สินทรัพย์รวมถึงเงินสดลูกหนี้การลงทุนระยะสั้นและสินค้าคงคลัง

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ขายสินค้าคงคลังที่มีการจัดการหรือ VMI เป็นกระบวนการที่ผู้ขายสร้างคำสั่งซื้อสำหรับลูกค้าของพวกเขาขึ้นอยู่กับข้อมูลความต้องการที่พวกเขาได้รับจากลูกค้า ผู้ขายและลูกค้าผูกพันตามข้อตกลงซึ่งกำหนดระดับสินค้าคงคลังอัตราการเติมและต้นทุน ข้อตกลงนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน แต่ลดสินค้าคงเหลือและกำจัดสถานการณ์การออกจากสต็อก

อ่านเพิ่มเติม

คุณมีนโยบายการควบคุมคีย์ที่บังคับใช้และเป็นปัจจุบันหรือไม่? ด้วยความสนใจอย่างมากที่จ่ายให้กับภัยคุกคามที่มีเทคโนโลยีสูงมันง่ายที่จะลืมว่ากุญแจโลหะเล็ก ๆ เหล่านั้นสามารถทำให้คุณอ่อนแอได้เช่นกัน คิดว่าประตูของคุณเข้าถึงประตูได้มากเพียงใดด้วยกุญแจทางกล ประตูทางเข้าของคุณต้องใช้กุญแจเพื่อเปิดหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม

กุญแจสำคัญในการทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จคือการค้นหากลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมรวมถึงข้อความเวลาและวิธีการสื่อสารเพื่อเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคของคุณ การกำหนด Marketing Marketing คือกระบวนการสอนผู้บริโภคว่าทำไมพวกเขาควรเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเหนือคู่แข่งและเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่โน้มน้าวใจ

อ่านเพิ่มเติม

ในบทความนี้เราจะพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางการเงินของ บริษัท งบดุลมีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการคำนวณฐานะทางการเงินของ บริษัท โดยการวัดสภาพคล่องซึ่งเป็นความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม

มูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหุ้นเป็นมูลค่าของรายการเหล่านี้ในบันทึกทางการเงินของ บริษัท ค่าเหล่านี้สามารถพบได้ในงบดุลของ บริษัท และเครื่องมือการบัญชีเช่นวารสารและบัญชีแยกประเภท ราคาตามบัญชีต่อหุ้นเป็นอัตราส่วนมูลค่าตลาดซึ่งชั่งน้ำหนักส่วนของผู้ถือหุ้นต่อหุ้นที่โดดเด่น

อ่านเพิ่มเติม

ทุกธุรกิจต้องมีลูกค้าเพื่อขายเพื่อให้สามารถทำกำไรได้ บางครั้ง บริษัท มีบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ล้มเหลวเนื่องจากขาดความสามารถในการค้นหาลูกค้าที่เหมาะสม มีหลายวิธีที่ บริษัท สามารถค้นหาและรักษาลูกค้าได้ตั้งแต่การโทรเย็นไปจนถึงการร่วมมือกับ บริษัท อื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท สร้างโอกาสสร้างให้ บริษัท ของคุณด้วยโอกาสในการขายที่ร้อนแรงที่คุณต้องการเพื่อหาลูกค้าใหม่ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณมีเวลาว่างในการทำงานอื่น ๆ เช่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการประกันคุณภาพ ในทางกลับกันคุณสามารถเพิ่มโอกาสในการขายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตีกลองธุรกิจควบคู่ไปกับโอกาสในการขายที่ให้โดย บริษัท รุ่นต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

อัตรากำไรขั้นต้นเป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของยอดขายและการผลิตของ บริษัท อัตราส่วนนี้ทำโดยการบัญชีสำหรับต้นทุนของสินค้าที่ขายซึ่งรวมถึงต้นทุนทั้งหมดที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและรายได้รวมของคุณ หากธุรกิจของคุณมีอัตรากำไรขั้นต้น 24% หมายความว่า 24% ของรายได้ทั้งหมดของคุณกลายเป็นกำไร

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าของธุรกิจมักจะไม่ชอบการจัดการทางการเงินของ บริษัท ของพวกเขา ใครสามารถตำหนิพวกเขาได้! แน่นอนว่ามันไม่สนุกเท่าการตลาดหรือการโฆษณาหรือการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ แต่มีสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินของ บริษัท ธุรกิจของคุณ จำเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อคุณทำงานทั้งวันและตลอดเวลาเกี่ยวกับแผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาดคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในสภาวะที่แห้งแล้งและขาดความคิดใหม่ ๆ นี่อาจเป็นตำแหน่งที่น่าผิดหวังเราพบว่าเมื่อเราพยายามสะกดคำอย่างสร้างสรรค์มันช่วยให้คุณใช้เวลาในการทบทวนเคล็ดลับและแนวคิดการตลาด ด้วยการทำเช่นนี้บ่อยครั้งที่ฉันใช้ความคิดสร้างสรรค์ของฉันและเราผลักดันผ่านบล็อกจิตการตลาด

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อคุณเจรจาต่อรองสัญญากับซัพพลายเออร์เงื่อนไขของสัญญาจะระบุรายละเอียดเช่นปริมาณที่จะซื้อการกำหนดราคาส่วนลดและคำแนะนำในการจัดส่ง สัญญาจะมีคำสั่งเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกสัญญาด้วยเหตุผลบางอย่าง สัญญาดังกล่าวเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและซัพพลายเออร์และมีผลผูกพันตามกฎหมายในทั้งสองฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม